Rethink Urban Habitats

Visionen for projektet Rethink Urban Habitats er en by, der er rigere på liv. En by, som giver samme fornemmelse som den første rigtige forårsdag: Naturen lever, og vi er en del af den! Projektet har det klare formål at forøge byens biodiversitet!

Projektet handler altså om at gentænke byen som levested - ikke bare for mennesker, men også for dyr og planter. For biodiversiteten! For arter, som Danmark, EU og FN har forpligtet sig til at sikre mod tilbagegang inden 2020.

Udgangspunktet er at hovedparten af Europas befolkning i dag bor i byerne, og at byerne er det sted, hvor mange får deres største naturoplevelser, hvad enten det er ved foderbrættet, i parkerne eller langs åen. Hvor denne såkaldte "hverdagsnatur" hidtil ikke har nydt den store bevågenhed, har senere års internationale erfaringer vist, at byerne har et kæmpe uudnyttet potentiale for arter, som ellers har det svært.

Gennem formidling, fysiske tiltag og faglig viden skal dette ændres. Rethink Urban Habitats er et demonstrationsprojekt som - med udgangspunkt i Aarhus og andre byer i Region Midtjylland - viser konkrete eksempler på, hvordan man kan fremme biodiversiteten i byerne, samtidig med at bykvaliteten løftes. Så vi fremover kan nyde den natur vi har omkring os i byen.

Projektet Rethink Urban Habitats er bygget op omkring tre hovedspor:

Formidling: Projektet gentænker formidlingen af bynatur, så oplevelsen af, viden om og glæden ved bynatur når et bredt publikum. Dette gøres ved hjælp af en bred vifte af aktiviteter og platforme.

Fysisk: Gennem inddragelse af borgerne og konkrete fysiske projekter i byens rum, gentænkes hvordan bynaturen kan bidrage til at opfylde det danske såvel som internationalt vedtagne mål om at bremse tilbagegangen i biodiversitet inden 2020.

Viden: Projektet gentænker hvordan relevante fagprofessioner oparbejder viden og kompetencer i forhold til at indtænke fremme af biodiversitet og styrkelse af bynaturen i udvikling og drift af byer, bygninger og alle bymæssige landskabstypologier.

Hvordan deltager jeg i projektet?

En meget vigtig del af projektet er at følge udviklingen i biodiversiteten i Aarhus. Det kan man via denne hjemmeside, som viser indtastede observationer fra fugleognatur.dk i området inden for Ringvejen i Aarhus.

Men biodiversiteten er et komplekst fænomen, og vi har brug for din hjælp til at finde alle de arter, som findes i Aarhus. Så hjælp os med at undersøge biodiversiteten i Aarhus! Opret en profil på fugleognatur.dk og begynd allerede i dag med at indtaste de arter du ser på din vej.

Herved bidrager du med at indsamle data til projektet om biodiversiteten i Aarhus inden for Ringvejen. Og det er disse data vi bruger når vi ser på når vi skal se hvor der er høj biodiversitet, hvor man kunne øge biodiversiteten med fysiske tiltag, og selvfølgelig om biodiversiteten generelt forøges.

Man kan indtaste sine fund gennem hjemmesiden fugleognatur.dk eller via den gratis app Naturbasen. Via denne app kan du både indtaste dine observationer, se hvad andre har set på en given lokalitet, se om du befinder dig i et naturreservat og du kan få hjælp til artsbestemmelsen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kontaktoplysninger

Lars Brøndum
Biolog, projektleder – Rethink Urban Habitats
lars@nathist.dk
Mobil: +45 23361662
www.nathist.dk